Lastvognsmekaniker

Om lastvognsmekanikeruddannelsen

På uddannelsen lærer du om biler med en totalvægt over 3.500 kg. Du lærer du om de forskellige motorer, at justere bremser og styretøj samt at finde og rette fejl på lastbilens elektriske og elektroniske systemer. Du lærer også at servicere kunder, og du får en bred viden om den teknologiske udvikling på lastvognsområdet, og om forskellige former for automatik og elektronik.

Du kan afslutte uddannelsen med specialet lastvognsmontør eller lastvognsmekaniker.

Læs mere om uddannelsen på UG


Arbejdet som lastvognsmekaniker

Som lastvognsmekaniker vedligeholder, fejlfinder og reparerer du lastvognes dieselmotorer, indsugnings- og udstødningssystemer, bremsesystemer, komfort- og sikkerhedsudstyr. Du udfører service og Du yder service og rådgive kunder.


Job og videreuddannelse

Lastvognsmekanikere bliver typisk ansat på en værksted eller får job som chauffør. Lastvognsmekanikere arbejder ret selvstændigt, og du skal selv planlægge og udføre en stor del af de ting, der skal laves på bilen Der er gode muligheder for at få job, og der er også en del, der starter op som selvstændig. Hvis du vil videreuddanne dig kan det bl.a. være til produktionsteknolog, autoteknolog eller driftsteknolog offshore.


Lastvognsmekanikeruddannelsens opbygning:

Uddannelsen består af et grundforløb, der varer 20 eller 40 uger (afhængigt af hvad du har lavet før du starter), samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder på en arbejdsplads (evt. skolepraktik), og skoleforløb.

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din baggrund, når du starter:

Direkte fra folkeskolen + 1 år? Er du under 25 år? Er du over 25 år?

Opstart to gange årligt:

Januar og august. Næste startdato er 10. august '17.

Start på uddannelsen

I Nykøbing F.

Hvordan er det at være lastvognsmekaniker?

Jesper Thorsen,19 år, Gråsten

Lastbilerne udgør en stor investering, derfor skal de ud og køre hele tiden. Som lastvognsmekaniker skal man være god til at tænke selv, har man lyst og vilje, kan man komme langt - og så skal man være teknisk og mekanisk nysgerrig, lidt af en problemløser og hurtigt kunne stille en pålidelig diagnose.

"Har du viljen og lysten til lastvognsmekaniker, så skal du give den gas!"

Mød Lastvognsmekaniker Jesper Thorsen her

Fakta

Fra 2 år og 6 mdr. - 5 år
Grundfag - dansk: 4 uger Valgfag: 4 uger Erhvervsfag: 10 uger
Du skal mindst have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse, og være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan optages på CELF. Prøven ligger primo juli og januar.
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene: •Dansk på E-niveau •Matematik på E-niveau •Engelsk på E-niveau •Fysik på E-niveau Du skal desuden have taget et eller flere certifikater, ligesom der kan være andre krav.
Du er fingernem og har forstand på og kan lide mekanik. Du skal kunne tænke logisk, arbejde under pres, og så skal du være serviceminded.