Anlægsgartner

Om anlægsgartner-uddannelsen

Uddannelsen til anlægsgartner er både fysisk og kreativ uddannelse. Du får en grundlæggende viden om hvordan du anlægge og passer grønne områder helt fra grunden af – og også, hvordan du bruger forskellige maskiner i arbejdet.  Du lærer at sammensætte  træer, blomster og græs til en flot have eller park, med baggrund i vækstbetingelser og planternes egenskaber. Du lærer også, hvordan du med fliser og andre slags sten kan anlægge belægning.

Afslut uddannelsen med et speciale, der passer til dine interesser og praktikplads; enten anlægsteknik eller plejeteknik.


Arbejdet som anlægsgartner

Som anlægsgartner har du en alsidig arbejdsdag, hvor du arbejder meget selvstændigt. Du anlægger og passer grønne områder. En stor del af arbejdet foregår ved brug af maskiner som traktor og minigraver til større opgaver, men også med håndredskaber som skuffejern, skovl og kost.


Job og videreuddannelse

Som anlægsgartner bliver du typisk ansat i et privat firma eller i en kommunes anlægsafdeling. Du kan også vælger at starte selvstændig virksomhed. Du kan bl.a. videreuddanne dig til jordbrugsteknolog, skov- og landskabsingeniør og professionsbachelor i have- og parkvirksomhed


Anlægsgartneruddannelsens opbygning:

Uddannelsen til anlægsgartner består af et grundforløb, der varer 20 eller 40 uger (afhængigt af hvad du har lavet før du starter), samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder på en arbejdsplads (evt. skolepraktik), og skoleforløb. Hovedforløbet tages på en anden skole end CELF.

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din baggrund, når du starter:

Direkte fra folkeskolen + 1 år? Er du under 25 år? Er du over 25 år?

Hvordan er det at være anlægsgartner?

Rasmus Nielsen, 29 år, anlægsgartner

Jeg elsker at gå udenfor. Jeg er ikke så meget til det boglige. Jeg vil ud og røre, kigge og føle.

" Jeg er praktisk, og det er jeg rigtig god til."

Mød anlægsgartner Rasmus Nielsen her

Fakta

Fra 2 år og 4 måneder - 4 år og 6 måneder (afhænger af trin og speciale).
Grundfag - dansk: 4 uger Valgfag: 4 uger Erhvervsfag: 10 uger
Grundfag skal indeholde undervisning i grundfaget dansk, der løftes minimum et niveau fra dit niveau ved uddannelsesstart. Såfremt du kun løftes et niveau i dansk, skal du gennemføre endnu et grundfag af 2 ugers varighed. Du skal til en grundfagseksamen efter afsluttet undervisning.
På skolen undervises du fx i: •Jord, vand og næring •Grundlæggende anlægsteknik •Plantekendskab •Plantesundhedslære Du skal også have fag som matematik, materialeforståelse og opmåling.
Du skal mindst have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse, og være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan optages på CELF. Prøven ligger primo juli og januar.
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene: • Matematik på F-niveau • Naturfag på F-niveau • Uddannelsesspecifikke fag Du skal desuden have taget et eller flere certifikater, ligesom der kan være andre krav.
Med denne uddannelse er det vigtigt at du er:
Udemenneske, kreativ, og have ordenssans.