Automatik- og procestekniker

Om uddannelsen

På uddannelsen til arbejder du med maskiner, der styrer processer. Du beskæftiger dig med automatik, som findes i bl.a. rulletrapper, elevatorer og maskiner til produktion. Du får en grundlæggende viden om automatiske systemer, der styrer og regulerer ,og du lærer at finde fejl, reparere og opstille automatiske maskiner. Du arbejder også med systemer, der er baseret på trykluft (pneumatik) og væsketryk (hydraulik). Du kan afslutte uddannelsen som automatikmontør (trin 1) eller med speciale som automatiktekniker i elevatorbranchen eller automatiktekniker i elektrobranchen.

Læs mere om uddannelsen på UG


Arbejdet som automatik- og procestekniker:

Som automatik- og procestekniker arbejder du med montage, programmering og indkøring af automatiske anlæg. Vedligeholdelse, reparation samt forbedring og optimering på et allerede eksisterende anlæg indgår også i dine opgaver. Arbejdet kræver kendskab til de nyeste teknikker.


Job og videreuddannelse

Automatik- og procesteknikere bliver typisk ansat i industrien, i elektronikvirksomheder, eller på store skibe. Beskæftigelsesmulighederne er gode, og mange vælger at starte selvstændig virksomhed. Hvis du vil læse videre kan det bl.a. være til automationsteknolog, driftsteknolog offshore, energiteknolog, installatør eller IT-teknolog.


Automatikt- og proceseknikeruddannelsens opbygning:

Uddannelsen består af et grundforløb, der varer 20 eller 40 uger (afhængigt af hvad du har lavet før du starter), samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder på en arbejdsplads (evt. skolepraktik), og skoleforløb.

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din baggrund, når du starter:

Direkte fra folkeskolen + 1 år? Er du under 25 år? Er du over 25 år?

Opstart to gange årligt:

Januar og august. Næste startdato er 19. januar '18.

Start på uddannelsen

I Nykøbing F.

Hvordan er det at være automatiktekniker?

Lars Løkke Leth, 27 år, Fredericia, egentlig fra Herning

Jeg har valgt at blive automatiktekniker, fordi jobbet indebærer både fysisk arbejde, elektronik og IT.

"Lars har fået læreplads hos det globale firma ABB’s afdeling i Fredericia. Han mødte selv op hos virksomheden, og så var den praktikplads hjemme."

Mød automatiktekniker Lars Løkke Leth her

Fakta

Fra 2 år og 6 måneder - 5 år.
Grundfag - dansk: 4 uger Valgfag: 4 uger Erhvervsfag: 10 uger
På skolen undervises du fx i:
 • Fysik
 • Elektronik
 • Fejlfinding
 • Hydraulik og pneumatik
 • Robotteknologi
Du skal også have fag som engelsk, iværksætteri og innovation samt produktudvikling, produktion og service og sikkerhed. Matematik og dansk indgår også i uddannelsen.
Du skal mindst have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse, og være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan optages på CELF. Prøven ligger primo juli og januar.

Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:

 • Fysik på F-niveau
 • Dansk på E-niveau
 • Engelsk på E-niveau
 • Matematik på E-niveau

Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at tage følgende certifikater:

 • Førstehjælp på mellemniveau
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Arbejde med epoxy og isocyanater

For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale.

Du skal være god til matematik og også gerne sprog, da mange manualer er på engelsk eller tysk. Du skal kunne arbejde logisk og selvstændigt.