Bager og konditor

Om bager- og konditoruddannelsen

Uddannelsen til bager eller konditor giver en grundlæggende viden om bagning, samt fremstilling af kager og desserter. Du lærer at fremstille et produkt, der tiltrækker kunderne.  Du lærer også, hvordan man betjener kunder, og om beregning af indkøb og salg. Du lærer at blande nye og gamle håndværkstraditioner og om råvarer, hvordan du laver dej og brødfremstilling.

Du kan afslutte uddannelsen med specialet brødbager, bager, kagekonditor eller konditor.

Læs mere om uddannelsen på UG


Arbejdet som bager/konditor:

Arbejdet er typisk natarbejde. En bager fremstiller brød og kager, tit efter egne kreative variationer – og både efter moderne metoder og gamle håndværkstraditioner. En konditor fremstiller – ud over kager – desserter, is og marcipan. Konditoren arbejder også kreativt med fx dekorationer og figurer i bagværk og konditori.


Job og videreuddannelse

Som bager/konditor bliver du typisk ansat i bagerier eller konditorier eller på brød- og kagefabrikker. Rigtig mange vælger at starte egen virksomhed. Hvis du vil læse videre kan det bl.a. være til procesteknolog eller serviceøkonom


Uddannelsens opbygning:

Bager- og konditoruddannelsen består af et grundforløb, der varer 20 eller 40 uger (afhængigt af hvad du har lavet før du starter), samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder på en arbejdsplads (evt. skolepraktik), og skoleforløb. Hovedforløbet tages på en anden skole end CELF.

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din baggrund, når du starter:

Direkte fra folkeskolen + 1 år? Er du under 25 år? Er du over 25 år?

Hvordan er det at være bager?

Tim Rasmussen, 22 år fra Systofte Skovby

Ta’ dig sammen, gør, hvad der bliver sagt – og husk at spørge - man bliver ikke verdensmester på en dag.

"Nu ved jeg, hvad jeg vil."

Mød bager Tim Rasmussen her

Fakta

Fra 3 år til 4 år og 6 måneder.
Grundfag - dansk: 4 uger Valgfag: 4 uger Erhvervsfag: 10 uger
Fag På skolen undervises du fx i: Brødproduktion Dessertproduktion Flødekager og lagkager Rullede deje Rørte kager Piskede masser Du skal også have fag som egenkontrol og arbejdspladsvurdering, varekendskab samt salg og service. Praktik I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads. Der er ikke mulighed for at komme i skolepraktik. Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.
Du skal mindst have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse, og være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan optages på CELF. Prøven ligger primo juli og januar.
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået faget: Naturfag på E-niveau Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at tage følgende certifikater: Almen fødevarehygiejne Førstehjælp på mellemniveau Elementær brandbekæmpelse For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale.
Du skal være indstillet på natte/morgenarbejde, være kreativ og serviceminded.