Data- og kommunikationsuddannelsen

Om data- og kommunikationsuddannelsen

På data- og kommunikationsuddannelsen lærer du at finde fejl, at reparere og installere it-udstyr. Du lærer at opsætte, opdatere og vedligeholde computere samt netværk. Du får en grundlæggende viden om teknikken, der ligger bag it-systemer. Du lærer også at rådgive om de mange produkter, og i det hele taget at supportere og yde service. Du lærer om it-systemer inden for kontorområdet.

IT-supporter er trin I på data- og kommunikationsuddannelsen. Andre trin og specialer er; teleinstallationstekniker, telesystemtekniker, datatekniker med speciale i infrastruktur, datatekniker med speciale i programmering.

Læs mere om uddannelsen på UG


Arbejdet som IT-supporter:

Som IT-supporter har du det daglige driftsansvar for din virksomheds IT-anlæg – du er den der træder til, når der er problemer med computere, servere, printere, scannere m.fl. Der er også dig, der installerer nye programmer og fejlfinder, hvis det ikke virker efter hensigten. Hvis du vælger specialet teleinstallationstekniker eller telesystemtekniker arbejder du med at installere og opsætte telekommunikationsudstyr og opbygge trådløse netværk. Med specialet datatekniker får du et mere overordnet ansvar for fx virksomhedens netværk og programudvikling.

 


Job og videreuddannelse

IT-supportere er typisk ansat i offentlige eller private virksomheder. Du kan også vælge at blive selvstændig. Generelt er mulighederne for at få job gode.

Du kan bl.a. videreuddanne dig til it-teknolog, datamatiker eller til professionsbachelor i eksport- og teknologi.


Uddannelsens opbygning:

Uddannelsen til IT-supporter består af et grundforløb, der varer 20 eller 40 uger (afhængigt af hvad du har lavet før du starter), samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder på en arbejdsplads (evt. skolepraktik), og skoleforløb.

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din baggrund, når du starter:

Direkte fra folkeskolen + 1 år? Er du under 25 år? Er du over 25 år?

Opstart to gange årligt:

Januar og august. Næste startdato er 19. januar '18.

Start på uddannelsen

I Nykøbing F.

Sådan er det at være IT-supporter

Irina Skovmand, 34 år, IT-supporter

Jeg har fået en rigtig god uddannelse her, og det har været ekstra spændende, at min skole samtidig var min læreplads, så jeg kendte lærerne via mit arbejde.

"Det sociale miljø var også helt i top"

Mød IT-supporter Irina Skovmand her

Fakta

Fra 3 år - 6 år
Grundfag - dansk: 4 uger Valgfag: 4 uger Erhvervsfag: 10 uger
På skolen undervises du fx i: Computerteknologi Informationsteknologi Operativsystemer Netværk og fejlfinding Programmering Du skal også have fag som engelsk, dansk, matematik og fysik. Teknisk innovation, produktudvikling, produktion og service indgår desuden i uddannelsen. Praktik I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter. Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.
Du skal mindst have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse, og være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan optages på CELF. Prøven ligger primo juli og januar.
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene: Dansk på E-niveau Matematik på D-niveau (for optagelse alene med henblik på trin 1 dog E-niveau) Engelsk på D-niveau (for optagelse alene med henblik på trin 1 dog E-niveau) Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at tage følgende certifikater: Førstehjælp på mellemniveau samt færdselsrelateret førstehjælp Elementær brandbekæmpelse For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale.
Du skal kunne arbejde logisk og selvstændigt. Du skal være god til engelsk, da manualer oftest kun forefindes på engelsk. Teknologien udvikler sig hele tiden, og det er vigtigt at følge med fagligt, så du er kvalificeret til at rådgive om produkter og vælge tidssvarende løsninger på opgaver. Generelt kræver uddannelsen teknisk indsigt og samarbejdsevner.