EUD Business Detail

Om EUD Business Detail – (detailhandelsuddannelsen med specialer)

Som detailuddannet opnår du viden og færdigheder inden for salgs- og driftsmæssige funktioner og arbejdsopgaver i en detailvirksomhed. At arbejde i en detailvirksomhed kræver, at du har lyst til at sælge og hjælpe kunder i butikken.

Uddannelsens specialer

■ Salgsassistent: 2 år
■ Salgsassistent med profil: 2 år
■ Blomsterdekoratør: 2 år
■ Dekoratør/Visual Merchandiser: 2 år

Krav til dig
Du skal være udadvendt, god til at kommunikere, kreativ, innovativ, og så skal du have ordenssans.

Når du søger ind på uddannelsen på optagelse.dk:
Skal du vælge detailhandelsuddannelsen med specialer.

– Læs mere om uddannelsen på UG


Arbejdet som salgsassistent:

Med en afsluttet uddannelse inden for detailhandel får du en alsidig og udfordrende arbejdsdag. Afhængigt af, hvilket speciale du har valgt, er dit arbejdsområde forskelligt.

  • Som salgsassistent betjener og vejleder du kunder. Du pakker varer ud, prismærker og sætter på plads på hylderne. Det er også dig, der bestiller nye varer hjem, præsenterer varerne og holder styr på økonomien.
  • Som butiksmedhjælper lærer du at betjene kunder, håndtere varer og holde orden i butikken.

Job og videreuddannelse

Detailuddannede bliver typisk ansat i butikker, supermarkeder og stormagasiner. Ud over ansættelse inden for faget har du mulighed for at etablere dig som selvstændig eller blive butiksbestyrer.
Som salgsassistent har du mulighed for at videreuddanne dig til bl.a. handelsøkonom, markedsføringsøkonom, serviceøkonom eller designteknolog.


Detailhandel-uddannelsens opbygning:

Uddannelsen består af et grundforløb, der varer 20 eller 40 uger (afhængigt af hvad du har lavet før du starter), samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder på en arbejdsplads (evt. skolepraktik), og skoleforløb.

Uddannelsesforløbet ser forskelligt ud afhængigt af din baggrund, når du starter:

Direkte fra folkeskolen + 1 år? Er du under 25 år? Er du over 25 år?

Opstart to gange årligt:

Januar og august. Næste startdato er 19. januar '18.

Start på uddannelsen

I Nakskov og Nykøbing F.

Hvordan er det at være salgsassistent?

Chris Schilling Jørgensen, 18 år, Kettinge

En god sælger er en, der kan sælge varen og lidt til

"Chris fortæller: Vi er mange entreprenører på detailhandeluddannelsen - vi har allerede gang i at starte vores egne virksomheder."

Mød Chris Schilling Jørgensen, detailhandeluddannelsen her

Fakta

2 1/2 - 3 år
På skolen undervises du fx i: •Salg og service •Erhvervsøkonomi •It Du har også fag som dansk og engelsk og fag, der retter sig mod den branche, du vælger. Vælger du at tage uddannelsen med eux, har du fag på gymnasialt niveau.
Du skal mindst have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse, og være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan optages på CELF. Prøven ligger primo juli og januar.
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet skal du have gennemført fagene: •Dansk på D-niveau •Engelsk på D-niveau •Erhvervsøkonomi på C-niveau •Afsætning på C-niveau •Informationsteknologi på C-niveau Du skal samlet have opnået et gennemsnit på 2,0 i de anførte fag. Hvis du vælger at gennemføre uddannelsen med eux, er der adgangskrav ved overgangen til den studiekompetencegivende del af eux. Får at kunne gå i gang med forløbet, skal du have gennemført fagene: •Matematik på C-niveau •Dansk C-niveau •Engelsk C-niveau •Samfundsfag C-niveau •Erhvervsøkonomi på C-niveau •Afsætning på C-niveau •Informationsteknologi på C-niveau •Organisation på C-niveau Der kan desuden være andre krav.
Du skal være udadvendt, god til at kommunikere, kreativ, innovativ og så skal du have ordenssans.