Industritekniker

Om industriteknikeruddannelsen

En industritekniker arbejder med maskiner, der kan dreje, bore og fræse i metal. På CELF lærer du, hvordan maskinerne kan lave fx tandhjul og lejer. En vigtig del af arbejdet går ud på at programmere maskinerne, da mange styres af computere. Du lærer at opstille maskinerne og reparere dem, og også at svejse.

Du kan afslutte uddannelsen med specialet produktion eller maskinindustri.

Læs mere om uddannelsen på UG


Arbejdet som industritekniker

Industriteknikeren monterer, vedligeholder og reparerer maskiner.


Job og videreuddannelse

Som industritekniker bliver du ansat på fx metalfabrikker, skibsværfter, maskinfabrikker eller i plastindustrien.

Du kan blandt andet videreuddanne dig til maskinmester, produktionsteknolog, eller professionsbachelor i eksport og teknologi.  


Uddannelsens opbygning:

Uddannelsen til industritekniker består af et grundforløb, der varer 20 eller 40 uger (afhængigt af hvad du har lavet før du starter), samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder på en arbejdsplads (evt. skolepraktik), og skoleforløb. Hovedforløbet tages på en anden skole end CELF.

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din baggrund, når du starter:

Direkte fra folkeskolen + 1 år? Er du under 25 år? Er du over 25 år?

Opstart to gange årligt:

Januar og august. Næste startdato er 19. januar '18.

Start på uddannelsen

I Nakskov.

Hvordan er det at være industritekniker?

Christian Ptak, 24 år, Maribo

Jeg har valgt industritekniker fordi det er et dejligt arbejde - man kan være kreativ på en helt anden måde, end man ellers kan - og så er det fedt at styre en stor maskine og se, at der kommer et godt produkt ud af det.

"Det, der tænder, er at man kan få lov at være beskidt, mens man laver noget, man godt kan lide at lave - der er god værkstedhumor, det gør arbejdet let."

Mød industritekniker Christian Ptak her

Spørgsmål til uddannelsen eller optagelse?

Fakta

Fra 2 år og 6 mdr. - 6 år
Grundfag - dansk: 4 uger Valgfag: 4 uger Erhvervsfag: 10 uger
Du skal mindst have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse, og være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan optages på CELF. Prøven ligger primo juli og januar.
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene: •Dansk på E-niveau •Engelsk på E-niveau •Fysik på F-niveau •Matematik på D-niveau Du skal desuden have taget et eller flere certifikater
Du skal kunne lide fysisk arbejde og kan godt lide at se et færdigt produkt. Kreativitet er også en god egenskab at have.