Landmand

Pr. 1. januar 2018 udbydes landmandsuddannelsen ikke længere på CELF.

Om landbrugsuddannelsen

Uddannelsen til landmand giver dig en grundlæggende viden om husdyr og jorddyrkning.  På skolen lærer du at passe de forskellige husdyr og at dyrke jorden ved hjælp af de mange landbrugsmaskiner. I Danmark har vi mange store gårde med moderne bygninger og anlæg med mange produktionsdyr. På uddannelsen lærer du om de tekniske indretninger, hvordan de styres, og hvordan de vedligeholdes. Men også regnskab, økonomi og planlægning.

Du kan afslutte uddannelsen med specialet; Planteavl, Animalske produkter (kvæg- og svineavl), Jordbrugsmaskinfører eller Landbrugsassistent.

Læs mere om uddannelsen på UG


Arbejdet som landmand:

Som landmand arbejder du med husdyr og jordbrug.  Det er et alsidigt og udfordrende erhverv, der varierer meget med årstiderne –  og typisk er det et meget selvstændigt arbejde. Dit arbejde foregår mest ved hjælp af maskiner, som du vedligeholder og reparerer. Markarbejdet varierer meget i årets løb, og du vil ind imellem opleve meget lange arbejdsdage.


Job og videreuddannelse

Der er gode muligheder for job i landbruget. Det kan være dyrt at etablere sig som selvstændig ung landmand. Til gengæld er der mange muligheder for at få job inden for landbrug, skovbrug og gartneri. Afhængig af speciale, bliver landmænd typisk ansat på større landbrugsejendomme, som bestyrer af et landbrug, som sælgere af landbrugsprodukter eller som maskinføre.

Du kan bl.a. videreuddanne dig til jordbrugsteknolog eller skov- og landskabsingeniør.


Landbrugsuddannelsens opbygning:

Landbrugsuddannelsen består af et grundforløb, der varer 20 eller 40 uger (afhængigt af hvad du har lavet før du starter), samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder på en arbejdsplads (evt. skolepraktik), og skoleforløb.

Uddannelsesforløbet ser forskelligt ud afhængigt af din baggrund, når du starter:

Direkte fra folkeskolen + 1 år? Er du under 25 år? Er du over 25 år?

Hvordan er det at være landmand?

Nikolaj Lise, 19 år fra Nysted

Jeg er et udemenneske. Som landmand sidder du ikke bare i en stor maskine. Du får også masser af frisk luft, og et selvstændigt arbejde med stort ansvar. Som landmand kommer man til at arbejde med sig selv, når man skal stå på egne ben og selv løse opgaverne. Du lærer virkelig dig selv at kende.

"Jeg har altid vidst, at jeg ville være landmand – at være landmand er en livsstil."

Mød landmand Nikolaj Lise her

Fakta

Fra 2 år og 4 mdr. til 5 år og 11 mdr.
Grundfag - dansk: 4 uger Valgfag: 4 uger Erhvervsfag: 10 uger
Du skal mindst have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse, og være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan optages på CELF. Prøven ligger primo juli og januar.
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene: •Biologi på F-niveau •Naturfag på F-niveau Du skal desuden have taget et eller flere certifikater, ligesom der kan være andre krav.
Du skal kunne trives med at arbejde alene og have sans for den administrative del af jobbet.