Motorcykelmekaniker

Om uddannelsen til motorcykelmekaniker

Motorcykeluddannelsen giver en grundlæggende viden om, hvordan de mekaniske dele på motorcykler fungerer. Du lærer at finde frem til defekte og slidte dele, som du så udskifter eller reparerer. Du lærer også om tændingssystemer, kobling, gearkasse og kølesystemer. Du får et grundigt kendskab til motorer, lige fra 1-cylindrede til store 4-takterere med flere cylindre – og lærer,  hvordan du bruger værktøj og maskiner.

Når du søger ind på uddannelsen på optagelse.dk:
Skal du vælge cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen.

Læs mere om motorcykelmekanikeruddannelsen på UG


Arbejdet som motorcykelmekaniker:

Som motorcykelmekaniker vedligeholder og reparerer du motorcykler. Ved reparationer og vedligeholdelse bruger man forskellige håndbøger, instruktionsbøger og diagrammer, der viser, hvordan de forskellige motorcykelmærker er bygget op. Bøgerne er ofte på engelsk.


Job og videreuddannelse

Som motorcykelmekaniker bliver du typisk ansat på værksteder, men der er også mulighed for at starte eget værksted og forretning. Der er gode beskæftigelsesmuligheder i faget. Hvis du vil, kan du bl.a. videreuddanne dig til driftsteknolog offshore, produktionsteknolog eller eksport og teknologi.


Motorcykelmekanikeruddannelsens opbygning:

Uddannelsen består af et grundforløb, der varer 20 eller 40 uger (afhængigt af hvad du har lavet før du starter), samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder på en arbejdsplads (evt. skolepraktik), og skoleforløb.

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din baggrund, når du starter:

Direkte fra folkeskolen + 1 år? Er du under 25 år? Er du over 25 år?

Hvordan er det at være motorcykelmekaniker?

Oliver Joshua Detlefsen Hast, 19 år, Sydfyn

Jeg kan lide at køre motorcykel, og så kan jeg lide at reparere motorcykler. Det er et stort præcisionsarbejde.

"Har du interessen, kommer du langt. Man skal interessere sig for det, man arbejder med. Det er lige før, man skipper bruseren for komme på arbejde. Det er godt nok at have interessen, det skal nok blive perfekt, når den ruller ud."

Mød motorcykelmekaniker Oliver Joshua Detlefsen Hast her

Fakta

Fra 4 år og 6 mdr.
Grundfag - dansk: 4 uger Valgfag: 4 uger Erhvervsfag: 10 uger
Du skal mindst have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse, og være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan optages på CELF. Prøven ligger primo juli og januar.
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene: •Dansk på E-niveau, bestået •Matematik på E-niveau, bestået •Engelsk på F-niveau, bestået •Uddannelsesspecifikke fag Du skal desuden have taget et eller flere certifikater, ligesom der kan være andre krav.
Du skal være glad for mekanik og have teknisk snilde. Som motorcykelmekaniker rådgiver og vejleder man kunderne, så der er vigtigt, at du kan lide med at have med mennesker og gøre.