Struktør

Om struktøruddannelsen

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om store byggerier som kontorhuse, veje, broer, boligkvarterer, torve og pladser. Du lærer at arbejde i forskellige materialer efter plantegninger og beregninger. Du lærer også at samarbejde med andre faggrupper. Alt efter din praktikpladsaftale og interesser kan du afslutte uddannelsen med bestemte specialer, på CELF er det anlægsstruktør eller bygningsstruktør.

Når du søger ind på uddannelsen på optagelse.dk:
Skal du vælge anlægs- og bygningsstruktør og brolægger.

Læs mere på UG


Arbejdet som struktør:

Anlægsstruktøren bygger veje og jernbaner, etablerer kloak og forsyningsledninger, fortove, pladser og betonbelægninger. Anlægsstruktørens arbejdsredskaber er gravemaskiner, dozere, rendegravere, skovle og koste. At støbe beton er en vigtig del af bygningsstruktørens arbejde. Bygningsstruktøren er med til at bygge boliger, fabrikker, skoler, havne, broer og ikke mindst tunneller, og der bliver brug for rigtig mange fremadrettet. En vigtig del af arbejdet er at vide, hvilke materialer du skal anvende. Du arbejder meget i beton og granit. Arbejdet er fysisk krævende.


Job og videreuddannelse

Som struktør bliver du typisk ansat i entreprenørvirksomheder eller kommuner. Beskæftigelsesmulighederne er gode, specielt nu med Femern Bælt-forbindelsen. Ud over ansættelse inden for faget har du mulighed for at etablere dig som selvstændig. Du kan videreuddanne dig til bl.a. kort- og landmålingstekniker eller byggetekniker.


Uddannelsens opbygning:

Struktøruddannelsen består af et grundforløb, der varer 20 eller 40 uger (afhængigt af hvad du har lavet før du starter), samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder på en arbejdsplads (evt. skolepraktik), og skoleforløb. Undervejs i uddannelsesforløbet er der grundfagseksamener og grundforløbsprøve. Sidste step er svendeprøven.Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din baggrund, når du starter:

Direkte fra folkeskolen + 1 år? Er du under 25 år? Er du over 25 år?

Opstart to gange årligt:

Januar og august. Næste startdato er 19. januar '18.

Start på uddannelsen

I Nykøbing F.

Hvordan er det at være struktør?

Morten Kjærsgaard, 21 år, fra Nykøbing F.

For at blive stuktør skal man have gode kræfter, man skal være præcis og have ordenssans. Man skal kunne arbejde selvstændigt. Arbejdet skal være ordenligt, så man kan være stolt af det.

"Jeg skal bruge min krop, jeg har for meget krudt til at sidde på kontor, og så kan jeg godt lide at bruge mine hænder. "

Mød struktør Morten Kjærsgaard her

Spørgsmål til uddannelsen eller optagelse?

Fakta om struktøruddannelsen

Fra 4 år 4 år og 6 mdr.
Grundfag - dansk: 4 uger Valgfag: 4 uger Erhvervsfag: 10 uger
På skolen får du undervisning i fag som: •Matematik på F-niveau •Teknologi •Førstehjælp og •brandbekæmpelse •Grundlæggende tegning •Rulle-bukkestillads
Du skal mindst have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse, og være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan optages på CELF. Prøven ligger primo juli og januar.
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene: •Matematik på F-niveau •Teknologi på F-niveau Du skal desuden have taget et eller flere certifikater, ligesom der kan være andre krav.
Du skal have lyst til at arbejde udendørs på skiftende arbejdssteder, og du skal ikke have højdeskræk. Du skal være rigtig god til at samarbejde.