Træfagenes byggeuddannelse

På CELF kan du gennemføre grundforløbet til træfagenes byggeuddannelse og færdiggøre dig på specialet tømrer – enten via en uddannelsesaftale med en virksomhed eller gennem skolepraktikordningen.

Om træfagenes byggeuddannelse

Træfagenes byggeuddannelse består af specialerne tømrer, gulvlægger eller tækkemand.

Uddannelsen på specialet tømrer er en allround uddannelse, hvor du lærer at arbejde med træ og bygge helt fra grunden af, men du lærer også at arbejde med forskellige andre byggematerialer. Du lærer både de gamle og traditionelle håndværkerteknikker og får viden om moderne byggeri. Du lærer selv at tegne og planlægge opgaver, og også at vurdere og rådgive om materialers pris, holdbarhed og kvalitet, så du kan begrunde dine løsningsforslag.Du afslutter uddannelsen med et speciale, der passer til dine interesser og din praktikplads.

Læs mere om uddannelsen på UG, herunder specialerne tømrer, gulvlægger og tækkemand


Arbejdet som tømrer:

Som tømrer har du en alsidig og udfordrende arbejdsdag med mange forskellige opgaver – og typisk arbejder du sammen med andre håndværkere. Tømreren arbejder med at bygge huse og er med under opførelsen af større byggerier. At ombygge og renovere – på værkstedet, hos kunder eller på en byggeplads.


Job og videreuddannelse

Som tømrer bliver du typisk ansat i mindre tømrervirksomheder eller hos entreprenører. Beskæftigelsesmulighederne er gode og mange vælger at starte selvstændig virksomhed. Hvis du vil læse videre kan det bl.a. være til byggetekniker, energiteknolog eller professionsbachelor i bygningskonstruktion.


Træfagenes byggeuddannelse – opbygning:

Træfagenes byggeuddannelse består af et grundforløb, der varer 20 eller 40 uger (afhængigt af hvad du har lavet før du starter), samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder på en arbejdsplads (evt. skolepraktik), og skoleforløb.

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din baggrund, når du starter:

Direkte fra folkeskolen + 1 år? Er du under 25 år? Er du over 25 år?

Opstart to gange årligt:

Januar og august. Næste startdato er 19. januar '18.

Start på uddannelsen

Både i Nakskov og Nykøbing F.

Mød en tømrer og se hvordan det er på uddannelsen:

Daniel Eskerod, 22 år, fra Marielyst

Jeg elsker at bygge noget op fra grunden - og se resultatet bagefter. Jeg kan bygge mit eget hus, når den dag kommer.

"Om et år kan Daniel kalde sig udlært tømrer. Daniel er glad for, at han lige netop valgte at blive tømrer, fordi det er en allround uddannelse, hvor du lærer at bygge helt fra grunden af."

Mød tømrer Daniel Eskerod her

Fakta om tømreruddannelsen

Fra 4 år - 4 år og 6 mdr.
Grundfag - dansk: 4 uger Valgfag: 4 uger Erhvervsfag: 10 uger
På skolen får du undervisning i fag som: •Matematik på F-niveau •Teknologi •Førstehjælp og •brandbekæmpelse •Grundlæggende tegning •Rulle-bukkestillads
Du skal mindst have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse, og være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan optages på CELF. Prøven ligger primo juli og januar.
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene: •Matematik på F-niveau •Teknologi på F-niveau •Uddannelsesspecifikke fag Du skal desuden have taget et eller flere certifikater.
Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området, typisk mellem 7.000 kr. og 9.500 kr. om måneden. Begynder du hovedforløbet med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, medmindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år. Er du i skolepraktik, er ydelsen ca. 2.800 kr. pr. måned, hvis du er under 18 år, og ca. 6.800 kr. pr. måned, hvis du er over 18 år.