Vejgodstransportuddannelsen

Om vejgodstransportuddannelsen

Vejgodstransportuddannelsen giver en grundlæggende viden om at køre, efterse og vedligeholde store køretøjer.
Du lærer også om de forskellige love og regler. Der er mange, der skal overholdes, når gods skal transporteres rundt i Danmark og i udlandet.

Varighed: 3 år og 6 måneder – 5 år (inkl. grundforløb)

 

På CELF kan du afslutte din uddannelse som godschauffør, som er en af de fire specialer, der findes.

Læs mere om uddannelsen på UG


Arbejdet som Godschauffør

En vigtig del af arbejdet går ud på at læsse og losse lastbilen med forskellige varer samt sørge for, at lasten er ordentligt fastgjort.

Som chauffør lærer du også om at planlægge ruter og udfylde de forskellige dokumenter, der skal bruges i forbindelse med kørslen. Chauffører kan arbejde hos vognmænd og i private eller offentlige virksomheder.


Job og videreuddannelse

Med en uddannelse som godschauffør har du mulighed for at starter din egen vognmandsforretning. En stor del af de nyuddannede arbejder dog som fragtmænd, inden for transport af fødevarer eller i anlægsbranchen. Du har også mulighed for at videreuddanne dig  f.eks til Logistikøkonom eller tage akademiuddannelsen i International transport og logistik.


Uddannelsens opbygning:

Vejgodstransportuddannelsen består af et grundforløb, der varer 20 eller 40 uger (afhængigt af hvad du har lavet, før du starter), samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder på en arbejdsplads og skoleforløb. Hovedforløbet tages på CELF.

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din baggrund, når du starter:

Direkte fra folkeskolen + 1 år? Er du under 25 år? Er du over 25 år?