VVS-energiuddannelsen

Om VVS-uddannelsen

På den topmoderne VVS-uddannelse får du teori og know-how, der matcher virkeligheden, både nationalt og internationalt. Du bliver en klimahelt, som kan sendes i marken for at optimere energisystemer, bygge solenergisystemer og installere luft til vand pumper. Du arbejder for en mere grøn fremtid og et bedre indeklima.

På CELF bliver du fremtidens VVS specialist.

Læs mere om uddannelsen på UG

Du kan vælge mellem 2 specialer på CELF:

  • Vvs-installationstekniker – her er fokus på service og installationsarbejde, velfærdsteknologi samt svejsning
  • Vvs-energispecialist – her er fokus på energi og energibesparelse

Job og videreuddannelse

Som færdiguddannet VVS’er kan du arbejde i industrien, i byggebranchen, i energiselskaber inden for olie, gas og varme mv. Du kan også vælge at blive selvstændig.
Du kan bl.a. videreuddanne dig til kort- og landmålingstekniker, byggetekniker og installatør.


Vi har hele uddannelsen:

Uddannelsen består af et grundforløb, der varer 20 eller 40 uger (afhængigt af hvad du har lavet før du starter), samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder på en arbejdsplads (evt. skolepraktik), og skoleforløb. Som noget helt nyt kan du tage hele forløbet på CELF.

Uddannelsesforløbet ser forskelligt ud afhængigt af din baggrund, når du starter:

Direkte fra folkeskolen + 1 år? Er du under 25 år? Er du over 25 år?

Opstart to gange årligt:

Januar og august. Næste startdato er 19. januar '18.

Start på uddannelsen

I Nykøbing F.

Fakta

Fra 4 år og 3 mdr. - 4 år og 9 mdr.
Grundfag - dansk: 4 uger Valgfag: 4 uger Erhvervsfag: 10 uger
På skolen får du undervisning i fag som: •Teknologi •Førstehjælp og •brandbekæmpelse •Grundlæggende tegning •Rulle-bukkestillads
Du skal mindst have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse, og være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan optages på CELF. Prøven ligger primo juli og januar.
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene: •Matematik på E-niveau •Uddannelsesspecifikke fag Du skal desuden have taget et eller flere certifikater, ligesom der kan være andre krav.
Du skal kunne arbejde selvstændigt, du skal være omhyggelig, og du skal være serviceminded. Hvis du ikke er så glad for højder, skal du ikke vælge specialet tagdækning.