Erhvervsuddannelse for studenter - EUS

Er du student – STX’er, HTX’er eller HF’er?

Så kan en 10-ugers erhvervsuddannelse for studenter gøre dig klar til en elevplads inden for kontor, handel eller detail.

EUS – forløb

Grundforløb 10 uger
■ Grundfagseksamen
■ Grundforløbsprøve

Fag: Afsætning, IT og Erhvervsøkonomi

Hovedforløb to år
■ Praktik i en virksomhed
■ Skoleophold
■ Branchefag og fagprøve

EUS er en erhvervsuddannelse for studenter, der ønsker en elevplads inden for kontor, handel eller detail. Når du starter, skal du vide i hvilken retning, du søger din elevplads, da du alene får adgang til ét af uddannelsesområderne kontor, handel eller detail.

Hvad kan jeg blive?

Du kan bruge uddannelsen til at blive elev inden for kontor, handel og detail.

Kontorelev – her arbejder du bl.a. med kundehenvendelser, markedsføring, økonomi og informationsopgaver i virksomheden.

Handelselev – her arbejder du med salg, indkøb og logistik,  og det salg der foregår mellem virksomhederne.

Detailelev – her arbejder du med salg, betjening og vejledning til kunderne.

Du kan starte i januar og august i Nakskov og Nykøbing F.

Uddannelsen er SU-berettiget.

23-6 merkur (27)

Vil du vide mere?

Snak med en elevvejleder på 54 888 999.