Praktikcenter

Praktikcentret hjælper elever med at finde relevante virksomheder, aktuelle stillingsopslag, vejledning i udformning af CV, at blive registreret som praktikpladssøgende, informationer om skolepraktikordningen - og så underviser vi alle elever i faget praktikpladssøgning på grundforløbet.

Praktikcentret hjælper virksomheder med at finde den rette elev, finde rundt i de forskellige ordninger, papirarbejdet og med de forskellige former for uddannelsesaftaler. Praktikpladskonsulenterne kan besøge jeres virksomhed når det passer jer.

Kontakt Praktikcentret: