Ind på erhvervsuddannelserne

For elever direkte fra 9. og 10. klasse + 1 år efter

Hovedområder og fagretninger på grundforløbets 1. del
Oversigt over CELF’s erhvervsuddannelser på grundforløbets 1. del til brug for tilmelding til januar 2018. Grundforløb 1 er for dig, der kommer lige fra folkeskolen, eller som inden for det sidste år har forladt folkeskolen. Her får du mulighed for at afprøve forskellige fag inden for det hovedområde, du har valgt.
Her bliver du klædt på til at vælge den helt rigtige uddannelse for dig og til at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Samtidig bliver du løftet med hele to niveauer på grundfaget dansk og kan vælge en række spændende valgfag. Grundforløb 1 varer 20 skoleuger (= 1⁄2 år). Du kan starte på grundforløb 1 den 19. januar 2018.

Direkte fra 9. og 10. klasse (+1 år)

Under 25 år

Over 25 år

- Uden relevant erhvervserfaring

Over 25 år

- Med relevant erhvervserfaring
Grundforløb 1: 1⁄2 år (20 uger)
Grundforløb 2: 1⁄2 år (20 uger)
Praktikpladsaftale med en virksomhed (praktik- og skoleophold)

Uddannelsernes 3 hovedområder

Du kan vælge mellem 3 hovedområder. Blandt dem skal du vælge den fagretning, du ønsker at starte på den 19. januar 2018.
Det er først ved afslutningen af grundforløb 1, at du skal være afklaret med hensyn til dit endelige valg af erhvervsuddannelse, som du på begynder på grundforløb 2. Uanset hvilket hovedområde og fagretning du har haft på grundforløb 1, kan du vælge frit mellem alle erhvervsuddannelser.

Tilmelding på www.optagelse.dk Gældende for elever fra 9. og 10. klasse

Spørgsmål til uddannelsen eller optagelse?