Ind på erhvervsuddannelserne

For elever som ikke kommer direkte fra 9. og 10. klasse

Uddannelser på grundforløbets 2. del

Oversigt over CELF’s erhvervsuddannelser på grundforløbets 2. del til brug for tilmelding til januar 2016 og august 2016. Der er flere adgangsveje til erhvervsuddannelserne afhængig af din alder og baggrund.

Direkte fra 9. og 10. klasse (+1 år)

Under 25 år

Over 25 år

- Uden relevant erhvervserfaring

Over 25 år

- Med relevant erhvervserfaring

Grundforløb 1: 1⁄2 år (20 uger)   
Grundforløb 2: 1⁄2 år (20 uger)
Praktikpladsaftale med en virksomhed (praktik- og skoleophold)
Din alder og baggrund har betydning for, hvordan dit uddannelsesforløb kommer til at se ud:

Over 25 år - Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Hvis du er over 25 år skal du tage en erhvervsuddannelse for voksne (EUV), der er tilrettelagt individuelt. I tabellen kan du se de tre typer af EUV-forløb.

EUVDin baggrundVurdering af kompetencerGrundforløbHovedforløb - Skole- og praktikophold
EUV 1Minimum 2 års relevant erhvervserfaring1⁄2 - 10 dage Reduceret hovedforløb - Ingen praktik
EUV 2Nogen uddannelses- og/eller erhvervserfaring1⁄2 - 10 dageOp til 20 ugerReduceret hovedforløb - Praktik på maksimum 2 år
EUV 3Ingen erhvervserfaring1⁄2 - 10 dage20 ugerFuldt hovedforløb - Fuld praktik
Tilmelding på www.optagelse.dk
Elevvejlederne kan hjælpe dig videre

Spørgsmål til uddannelsen eller optagelse?