Ind på erhvervsuddannelserne

For elever som ikke kommer direkte fra 9. og 10. klasse

Uddannelser på grundforløbets 2. del

Direkte fra 9. og 10. klasse (+1 år)

Under 25 år

Over 25 år

- Uden relevant erhvervserfaring

Over 25 år

- Med relevant erhvervserfaring

Grundforløb 1: 1⁄2 år (20 uger)   
Grundforløb 2: 1⁄2 år (20 uger)
Praktikpladsaftale med en virksomhed (praktik- og skoleophold)
Tilmelding på www.optagelse.dk
Elevvejlederne kan hjælpe dig videre

Spørgsmål til uddannelsen eller optagelse?