Optagelsesprøve?

Opfylder du ikke adgangskravet om 2,0 i gennemsnit af dine prøvekarakterer i både dansk og matematik fra folkeskolen? Så fortvivl ikke, du har mulighed for at komme til optagelsesprøver i et eller begge fag. Optagelsesprøverne bliver fulgt op med en samtale, hvor du får resultatet af prøven og vi vurderer dine forudsætninger og motivation for at tage en erhvervsuddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du i forbindelse med at du tilmelder dig en erhvervsuddannelse, også tilmelde dig den, eller de, optagelsesprøver, som du mangler.

Optagelsesprøver til 19. januar 2018?

Ekstra optagelsesprøver 12. januar 2018 i både Nakskov og Nykøbing Prøven i dansk afholdes fra kl. 9.00 til 11.00 og matematik fra kl. 12.00 til 14.00. Har du tilmeldt dig en erhvervsuddannelse, men mangler adgangskravet i enten dansk eller matematik, skal du tilmelde dig optagelsesprøve i faget, ved at skrive en mail til vejledning@celf.dk. Fra den 2.1.2018 kan du også ringe til skolen og tilmelde dig på 54 888 888 Læs her hvordan du tilmelder dig.

Hvis du ikke består optagelsesprøven?

Er der en chance til! Så vil du ved den efterfølgende samtale få vejledning i, hvilke muligheder du så har for at kvalificere dig. Der kan både være kommunale tilbud til elever som kommer direkte fra folkeskolen, eller tilbud på ungdomsskoler, produktionsskoler eller VUC. CELF har sammen med VUC nogle særlige forløb for personer over 18 år, som du kan læse mere her. Du kan højst gå til optagelsesprøverne i dansk og matematik tre gange.

Hvad indeholder prøven?

Prøverne varer to timer hver, og er på 9. klasses-niveau – og med en faglig toning mod erhvervsuddannelserne. I dansk bliver du prøvet i læsning, retskrivning og hvor god du er til at formulere dig skriftligt. I matematik skal du løse erhvervsrelevante beregningsopgaver eller aflæsninger.

Alle hjælpemidler - også elektroniske - er tilladt, dog må du ikke bruge internettet. Er du ordblind eller har du særlige behov, kan du få forlænget tiden til prøven + bruge hjælpemidler. Prøverne vurderes med bestået/ikke bestået. Du får resultatet ca. en uge efter prøven.