Mød lærerne

Det bedste er hvis jeg kan få eleven til at brænde for detaljerne i kokkefaget og når jeg kan se, at eleverne udvikler sig.

Jesper Bjørn Engel, faglærer på tjener- og kokkeuddannelsen

Faglig fundering?
Min egen uddannelse som kok og tjener og mange års erfaring fra branchen.

Hvordan underviser du?
Jeg forsøger at variere min undervisning, så eleverne får viden om de færdigheder, der kræves inden for kokkefaget og er mere en vejleder end lærer og støtter de kreative processer under tilberedningen af maden.

Hvad driver dig som underviser?
Det, der driver mig som underviser, er helt klart, at være sammen med eleverne, så jeg kan videregive den faglighed, jeg selv har som kok og tjener – samt at se den udvikling, der sker med eleven både fagligt og personligt undervejs.
 
Det bedste ved at undervise?
Det bedste er, hvis jeg kan få eleven til at brænde for detaljerne i kokkefaget, og når jeg kan se, at eleverne udvikler sig.
 
En god dag er …?
Fyldt med praktiske udfordringer for eleverne, og når vi prøver kreative ting af i køkkenet. Det er også super, når vi har gæster i vores restaurant, for så opstår der et rum for en meget virkelighedstro undervisning.

Arbejdet med unge mennesker er uden tvivl det mest interessante og givende ved at arbejde som faglærer.

Thomas Frølund Hundevadt, faglærer på struktøruddannelsen

Drivet i dagligdagen?
Arbejdet med unge mennesker er uden tvivl det mest interessante og givende ved at arbejde som faglærer. Det at se og mærke, at eleverne bliver løftet både fagligt og socialt, er en glæde, der er svær at måle. Følelsen af at gøre noget for den enkelte elevs liv er utroligt givende, især hvis dagligdagen af og til bliver ensformig og ramt af det tunge system, vi arbejder i.

Faglig fundering?
Er uddannet bygningssnedker i ´88, og efter 10 år i faget tog jeg et svendebrev som bygningsstruktør, fik autorisation som kloakmester og har arbejdet selvstændigt som entreprenør i 10 år. En stor del af mit engagement som selvstændig har været som underentreprenør for store firmaer som NCC, MT Højgaard etc. Har arbejdet fire år som faglærer på Københavns Tekniske Skole. Her ud over har jeg deltaget i udviklingen af tværfagligt undervisningsmateriale.

Den gode undervisning?
Den god undervisning er for mig kompetenceafklaring og kortlægning af de enkelte elevers stærke og svage sider og udgør således hovedankeret i en undervisning, hvor differentiering er nødvendig for at ramme en meget bred elevgruppe. Her ud over er det vigtigt at forberede undervisningen, så den afspejler den komplekse hverdag, der er på en moderne byggeplads, således at eleverne er forberedt bedst muligt til en læreplads.

Den gode dag?
Den gode dag indeholder teori fra morgenstunden, hvor dagens opgaver ridses op og suppleres med aktuel teori. Den gode dag foregår i praktikværkstedet, hvor det summer af aktivitet og læringsvilje, mens ”støbefeberen” ligger lige under huden på alle.

Hvordan underviser du?
Kort og præcist - Autentisk Undervisning.

Jeg tror fuldt og fast på, at vi lærer mest og bedst, når vi griner, så jeg har masser af latter med i min undervisning.

Gry Beate Hernø, faglærer på serviceassistentuddannelsen

Hvad driver dig som underviser?
Det er helt klart det pædagogiske arbejde, der driver mig og særligt spørgsmålet om, hvor langt jeg kan nå med den enkelte elev på kort eller længere sigt. Men også det at finde og udvælge de ”rigtige” pædagogiske tiltag, der individuelt kan bringe eleven videre, er klart noget, der driver mig.

Hvad er din faglige fundering?
Jeg er uddannet pædagog og har bl.a. været PG vejleder. Alt med kommunikation underviser jeg også gladeligt i. For ”tusinde år” siden tog jeg teambuilding-instruktør-uddannelsen, og herfra henter jeg rigtig meget af den praktiske pædagogik, som jeg bruger i undervisningen. Hard core faglig viden inden for mit område (rengøring) er naturligvis nødvendig for faget og fagligheden, og der hvor det bliver rigtig sjovt er, når jeg kan se, at eleverne syntes, der er en logik og en progression i det, jeg prøver på at videregive.

Hvad er det bedste ved at undervise?
Jamen, er der da noget dårligt?

Jeg kan godt lide, at der sidder nogle mennesker, der vil lytte til mit budskab, men også at jeg skal behandle eleverne med ligeværdighed for at opnå den nødvendige kontakt og opmærksomhed samtidig med, at jeg også skal være en klar og tydelig leder af klasserummet. Det er fedt, når jeg går hjem og har den der følelse af, at vi har alle lært noget i dag.
Jeg tror fuldt og fast på, at vi lærer mest og bedst, når vi griner, så jeg har masser af latter med i min undervisning. Det gør jo, at det er sjovt at undervise.

En god dag i ’klasselokalet’ er….?
En god dag starter altid med et overdrevet højt ”Godmorgen mine allerskønneste elever”. Eleverne ved, at jeg gør det, og prøver at svare lige så håbløst ihærdigt tilbage - det er dagens første smil og grin. En rigtig god dag er en dag fuld af aktivitet.

Hvordan er din undervisning?
Det SKAL være virkelighedsnært og gerne meget konkret. Jeg tænker 80 % praksis og 20 % teori, og det er vigtigt, at teorien er på plads så hurtigt som muligt, så den praktiske del af undervisningen kan tage over.

Jeg har ikke et kateter, bordene er stillet op i 4 grupper. Jeg har tænkt meget over indretningen af klassen, så den imødekommer alle mine pædagogiske ideer. Eleven skal ikke føle sig som elev på den dårlige måde, men at vi er sammen i klasserummet, og vi er ligeværdige.

Det bedste ved at undervise, er glæden ved at opdage, at jeg har været med til at flytte noget hos et ungt menneske.

Per Mortensen, underviser på handelsskolen

Hvad driver dig som underviser?
Drivet i dagligdagen er undervisningen, hvor jeg møder de unge, hvor de er. At udfordre eleverne ved at arbejde i projekter, hvor de skal tænke nyt og anderledes. Vi arbejder med medier og arbejder meget frit - meget lidt i klasselokalet.
Eleverne arbejder selv med stoffet, producerer selv noget, bruger ofte video og skaber selv undervisningsmaterialet.

Hvordan er din undervisning?
Den gode undervisning er der, hvor jeg er i stand til at inddrage og motivere mine elever, så de føler, de lærer noget. Den bedste måde at lære på er ved at prøve det selv – i modsætning til tavleundervisning. Jeg kalder mig ikke for underviser i den klassiske forstand, hvor jeg står ved tavlen og kaster viden ud i rummet. Alle mennesker er forskellige; det kan jeg tage hensyn til, når eleverne er en del af undervisningsprocessen.
For mig handler det om, at de unge mennesker skal lære noget. Og før de kan det, skal de turde lære. Det handler om at skabe et miljø med gensidig respekt, hvor man tør væres sig selv, og hvor der er plads til at kvaje sig! Tillid åbner op for læring.

En god dag i klasselokalet er?
En af de gode dage i klasselokalet er, hvor der er ”åben på kanalerne” og det budskab, jeg har, rammer ind, når eleverne siger tak for i dag, og de syne,s de har fået noget ud af dagen. Når eleverne har rykket sig og er modnet, og når næste step er arbejdslivet.
Det bedste ved at undervise er glæden ved at opdage, at jeg har været med til at flytte noget hos et ungt menneske.

Faglig fundering?
Men egen faglige fundering er en gymnasial baggrund, hhx 1-årig, lærer i folkeskolen og uddannet kontorassistent. Jeg har arbejdet i kommunen i 16 år. Siden 1990 har jeg haft mit eget firma. Jeg har arbejdet flere steder ude i verden med optimering i store organisationer og har læst diplomuddannelse i forvaltning. Jeg har arbejdet med unge mennesker, siden jeg selv var 13 år.