Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Optagelse
Adgangskravene for at blive optaget på en erhvervsuddannelse for voksne er de samme som for optagelse på en erhvervsuddannelse for unge. Det vil sige et karaktergennemsnit på mindst 02 eller tilsvarende i både dansk og matematik. Gælder dog ikke for elever med mindst 2 års relevant erhvervserfaring, da de ikke skal optages på grundforløb, hvor optagelsesbetingelserne er knyttet til.

Realkompetencevurdering
Dit uddannelsesforløb tilrettelægges på baggrund af en realkompetencevurdering, der gennemføres i forbindelse med optagelse og er den indledende del af EUV. Denne vurdering består af en generel vurdering og en individuel vurdering.

 

Den generelle vurdering bygger på faste kriterier for, hvad der vurderes som to års relevant erhvervserfaring i forhold til den pågældende uddannelse. Den bygger også på, hvilken erhvervserfaring og forudgående uddannelse, der i øvrigt skal godskrives i erhvervsuddannelsen.

Grundlaget for den generelle vurdering er offentligt tilgængeligt for samtlige uddannelser og fremgår af bekendtgørelsen for den enkelte uddannelse.

Den individuelle vurdering består af en vurdering af dine tidligere erhvervede kompetencer. Det kan være uddannelse og erhvervserfaring, der ikke fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen og kompetencer, der er tilegnet på andre måder. Den individuelle vurdering afgør, om dit uddannelsesforløb kan afkortes yderligere.

Hvis du vil vide mere kontakt vejledningen

 

Tilrettelæggelse

Grundforløbet

Når du er 25 år eller derover, skal du ikke gennemføre grundforløbets 1. del.
Det er realkompetencevurderingen, der afgør om og hvor meget af grundforløbets 2. del, du skal gennemføre.
Hvis du opfylder kriterierne for mindst to års relevant erhvervserfaring, skal du starte direkte på det standardiserede hovedforløb.

Grundforløbets 2. del, som nogle voksne skal gennemføre helt eller delvist, er det samme forløb som for unge.

Hovedforløbet

De standardiserede hovedforløb er særligt for voksne og udvikles af de faglige udvalg. Det standardiserede hovedforløb for voksne er som udgangspunkt kortere for voksne end for unge. Realkompetencevurderingen afgør, om der kan ske en yderligere afkortning af forløbet. Fagene i de standardiserede hovedforløb fremgår af uddannelsesordningen for de enkelte uddannelser og består af fag fra hovedforløbet for unge og AMU-fag.

Standardiserede hovedforløb for voksne
EUV-forløbene beskrives af de faglige udvalg inden for en central ramme fastsat af Undervisningsministeriet. Det er derfor parterne, der fastlægger fag og indhold. Hvor der ikke er beskrevet et EUV-forløb vil det være op til skolerne at tilrettelægge undervisningen inden for den fastlagte ramme.

Forløbene vil i udgangspunktet være 10 procent kortere end et tilsvarende EUD-forløb, og praktikuddannelsen vil maksimalt være to år.

Hvis den voksne har meget svage eller ingen uddannelsesforudsætninger og ikke har relevant erhvervserfaring, vil det være muligt at få et udvidet EUV-forløb, som i omfang og varighed svarer til et EUD-forløb for de unge, men uden grundforløbets 1. del.