Lokale undervisningsplaner

 

Fødevare, jordbrug og oplevelser

Grundforløbets 1. delGrundforløbets 2. delHovedforløb
Fødevareområdet:Fødevareområdet:
Bager og konditorErnæringsassistent
GourmetslagterGastronom
Ernæringsassistent
Gastronom
Tjener
JordbrugsområdetJordbrugsområdet
Anlægsgartner

Teknologi, byggeri og transport

Grundforløbets 1. delGrundforløbets 2. delHovedforløbet
Teknologi, byggeri og transportTeknologiområdet:Teknologiområdet:
Automatik- og procesuddannelsen Automatik- og procesuddannelsen HF1
Data og kommunikation GF2 Automatik- og procesuddannelsen HF2
Elektriker Automatik- og procesuddannelsen HF3
Elektriker EUX Automatik- og procesuddannelsen HF4
Industrioperatør 2024
IndustrioperatørAutomatiktekniker
Erhvervsinformatik Automatiktekniker i elektrobranchen
VVS-energiElektriker
Elektriker 2023Elektriker HF1
Elektriker EUX
Elektriker modul 1.1
Elektriker modul 1.2
Elektriker modul 1.3
Elektriker modul 1.4
Elektriker modul 2.1
Elektriker modul 2.4
Elektriker modul 3.6
Elektriker modul 4.6
Industrioperatør
Industrioperatører HF1
Industrioperatører HF2
Industrioperatører HF3
Elektriker H1
VVS-energi
Byggeriområdet:Byggeriområdet:
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolæggerAnlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
murerMurer
ServiceassistentServiceassistent
EjendomsserviceteknikerEjendomsservicetekniker
Træfagens byggeuddannelseTræfagenes byggeuddannelse
SmedSmed
Transportområdet:Transportområdet:
Buschauffør i kollektiv trafikBuschauffør i kollektiv trafik
BådmekanikerBådmekaniker
Cykel- og motorcykelmekanikerCykel- og motorcykelmekaniker
Lager- og terminaluddannelsenLager- og terminaluddannelsen
VejgodstransportuddannelsenVejgodstransportuddannelsen
PersonvognsmekanikerPersonvognsmekaniker

Kontor, handel og forretningsservice