Elevrådet

Elevrådet – det er her det sner, hvis du vil have indflydelse på din uddannelse

Elevrådet er talerøret mellem eleverne, skolens bestyrelse, ledelse, lærere og øvrige ansatte. Vi er partipolitisk uafhængige, og alle elever på skolen er valgbare til elevrådet.

Afdelingselevrådene

Hver afdeling på CELF har deres eget afdelingselevråd, som består af repræsentanter fra hvert hold eller klasse. Afdelingselevrådene varetager de problemstillinger eller udfordringer, der måtte være på deres afdeling. Ligeledes er de med på råd, når der skal arrangeres fællesarrangementer eller fester for deres afdeling.