Hvordan er det at være ejendomsservicetekniker?

At være ejendomsservicetekniker

Uddannelsen henvender sig til dig, der har et brændende ønske om at være beskæftiget med håndværksarbejde – både udendørs under åben himmel, men også indendørs med praktiske arbejdsopgaver. Opgaver som eksempelvis at vedligeholde udendørsarealer og udførsel af mindre boligreparationer, klippe græsplæner, hække og buske, samt styring af varme- og ventilationsinstallationer. Du er med til, at gøre det til et rart sted at være for de mennesker, der bor og færdes der.


Arbejdet som ejendomsservicetekniker

Som ejendomsservicetekniker har du også med mennesker at gøre: mennesker, der bor i et boligselskab, eller mennesker som kommer i en institution. Det er nemlig typisk disse steder, der er beskæftigelse til den faglærte ejendomsservicetekniker.

En ejendomsservicetekniker skal være meget fleksibel, idet arbejdet er meget vekslende. Du skal kunne lide at arbejde ude som inde, og det er en stor del af dit arbejde, at du er serviceminded og god til at kommunikere og samarbejde – med dine kolleger, såvel som beboere og håndværkere.

På CELF bliver du både undervist i de love og regler, der gælder inden for boligsektoren, og i økonomistyring i et boligselskab og en institution.


Job og videreuddannelse

Du  kan læse videre på alle Erhvervsuddannelser.


Ejendomsserviceteknikeruddannelsens opbygning:

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker består af et grundforløb, der varer 20 eller 40 uger (afhængigt af hvad du har lavet før du starter), samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder på en arbejdsplads (evt. skolepraktik), og skoleforløb. Hovedforløbet tages på  CELF.

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din baggrund, når du starter:

Direkte fra folkeskolen + 1 år? Er du under 25 år? Er du over 25 år?

Fakta

Fra 2 år og 4 måneder - 4 år og 6 måneder (afhænger af trin og speciale).
Grundfag - dansk: 4 uger Valgfag: 4 uger Erhvervsfag: 10 uger
Grundfag skal indeholde undervisning i grundfaget dansk, der løftes minimum et niveau fra dit niveau ved uddannelsesstart. Såfremt du kun løftes et niveau i dansk, skal du gennemføre endnu et grundfag af 2 ugers varighed. Du skal til en grundfagseksamen efter afsluttet undervisning.
På skolen undervises du fx i: •Jord, vand og næring •Grundlæggende anlægsteknik •Plantekendskab •Plantesundhedslære Du skal også have fag som matematik, materialeforståelse og opmåling.
Du skal mindst have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse, og være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan optages på CELF. Prøven ligger primo juli og januar.
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene: • Matematik på F-niveau • Naturfag på F-niveau • Uddannelsesspecifikke fag Du skal desuden have taget et eller flere certifikater, ligesom der kan være andre krav.
Med denne uddannelse er det vigtigt at du er:
Udemenneske, kreativ, og have ordenssans.