Industrioperatør

Om industrioperatøruddannelsen

Om industrioperatøruddannelsen
Uddannelsen til industrioperatør giver en grundlæggende viden om computerstyrede produktionsanlæg. Du lærer at deltage i planlægningen af en produktionsopgave og betjene forskellige maskiner. Du skal også lære om sikkerhed og kvalitetssikring i produktionen. Som industrioperatør lærer du også om pakning af varer og lagerarbejde. Uddannelsen giver dig stor mulighed for at specialisere dig inden for den branche, der interesserer dig mest.Du har også mulighed for at tage certifikat til gaffeltruck.
Du kan afslutte uddannelsen med specialet; Industrioperatør, Industrioperatør-montage, Industrioperatør-produktivitet.


Arbejdet som industrioperatør:

Arbejdet som industrioperatør
En industrioperatør arbejder med produktionsmaskiner. En vigtig del af arbejdet går ud på at sikre kvaliteten, så maskinen ikke udfører arbejde, der senere må smides ud. En industrioperatør kan arbejde med maskiner og anlæg på mange forskellige slags virksomheder fx inden for fødevarer, medicin, møbler eller elektronik.


Job og videreuddannelse

Som industrioperatør vil du normalt specialisere dig inden for et bestemt område, fx produktionsmaskiner i møbelindustrien.
Du kan bl.a. videreuddanne dig ved at tage en længere erhvervsuddannelse, fx industritekniker.


Uddannelsens opbygning:

Uddannelsen til industrioperatør består af et grundforløb, der varer 20 eller 40 uger (afhængigt af hvad du har lavet før du starter), samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder på en arbejdsplads (evt. skolepraktik), og skoleforløb. Undervejs i uddannelsesforløbet er der grundfagseksamener og grundforløbsprøve. Sidste step er svendeprøven.

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din baggrund, når du starter:

Direkte fra folkeskolen + 1 år? Er du under 25 år? Er du over 25 år?

Opstart to gange årligt:

Januar og august. Næste startdato er 19. januar '18.

Start på uddannelsen

I Nykøbing F.

Hvordan er det at være industrioperatør?

Mona Sørensen, 52 år, Stege

Efter 21 år i samme firma gik Mona i lære som industrioperatør. Hendes firma – kagefabrikken Bisca A/S – pressede på, og i dag er Mona lykkelig for at være kommet i gang med en uddannelse.

"Jeg får svendebrev, når jeg er 53 år gammel. Og det er super."

Mød industrioperatør Mona Sørensen her

Fakta

Fra 3 år og 6 mdr. til 4 år.
Du skal mindst have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse, og være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan optages på CELF. Prøven ligger primo juli og januar.
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene: •Matematik på F-niveau •Teknologi på F-niveau •Uddannelsesspecifikke fag Du skal desuden have taget et eller flere certifikater.
Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området, typisk mellem 7.000 kr. og 9.500 kr. om måneden. Begynder du hovedforløbet med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, medmindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år. Er du i skolepraktik, er ydelsen ca. 2.800 kr. pr. måned, hvis du er under 18 år, og ca. 6.800 kr. pr. måned, hvis du er over 18 år.