Lager- og terminal

Om lager- og terminaluddannelsen

På uddannelsen lager- og terminal lærer du at stå for driften af et lager. Du gennemgår en lang række af de praktiske opgaver, der er på en lagerarbejdsplads. En stor del af arbejdet består i at holde styr på de varer, der er på lageret, og at modtage og udlevere varer. Du lærer at køre gaffeltruck, og du får undervisning i forskellige edb-systemer, som bruges til at registrere varerne, så man altid ved, hvad lagerstatus er.

Varighed: 2 – 5 år

Du kan vælge at afslutte uddannelse med specialet Lager- og terminaldisponent, Lageroperatør eller Lagermedhjælper.

Læs mere om uddannelsen på UG


Arbejdet som lagermedarbejder

Som lagermedarbejder har du en alsidig arbejdsdag, hvor du har kontakt med mange mennesker.

  • Du arbejder på et lager, hvor du modtager, registrerer og udleverer varer.
  • Lagerstyringen foregår på avancerede IT-programmer og du sætter på plads og henter med en gaffeltruck.

Job og videreuddannelse

Efter lager- og terminaluddannelsen bliver du typisk ansat i godsterminaler, engrosvirksomheder, store og mellemstore virksomheder, stormagasiner og supermarkeder. Du kan bl.a. videreuddanne dig til logistikøkonom eller tage akademiuddannelsen i international transport og logistik.


Uddannelsens opbygning:

Lager- og terminaluddannelsen består af et grundforløb, der varer 20 eller 40 uger (afhængigt af hvad du har lavet før du starter), samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder på en arbejdsplads (evt. skolepraktik), og skoleforløb.

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din baggrund, når du starter:

Direkte fra folkeskolen + 1 år? Er du under 25 år? Er du over 25 år?

Hvordan er det at være lagerarbejder?

Mickey Pedersen, 27 år, Brandstrup,

Lager og terminal et område, hvor du arbejder selvstændigt, og hvor du har det store overblik.

"Jeg er god til det boglige, og jeg har valgt en erhvervsuddannelse, fordi jeg godt kan lide at bruge mine hænder"

Mød lager- og terminaldisponent Mickey Petersen her

Fakta om uddannelsen

2 år - 5 år (afhængig af trin og specialer)
Grundfag - dansk: 4 uger Valgfag: 4 uger Erhvervsfag: 10 uger
På skolen undervises du fx i:
•Køreuddannelse •Lagerøkonomi •Kundebetjening •Edb-lagerstyring Men du skal også have fag som dansk, naturfag og samfundsfag
Du skal mindst have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse, og være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan optages på CELF. Prøven ligger primo juli og januar.
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have gennemført fagene: Naturfag på F-niveau Informationsteknologi på F-niveau Dansk på F-niveau Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at tage følgende certifikater: Truckcertifikat B Førstehjælp på mellemniveau samt færdselsrelateret førstehjælp Færdselsrelateret førstehjælp (Trafikrelateret førstehjælp) Elementær brandbekæmpelse For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale.
Med denne uddannelse er det vigtigt, at du: - Har lyst til at arbejde med teknik og maskiner - Har god fysik - Er god til at planlægge opgaver -Kan samarbejde med andre