Serviceassistent

Om serviceassistentuddannelsen

På serviceassistentuddannelsen  får du en grundlæggende viden om professionel rengøring. Du lærer om vedligeholdelse og at tilberede og anrette små retter. Kundebetjening er også en del af uddannelsen. Du kan afslutte som uddannelsen som serviceassistent med speciale i hospitalsservice eller virksomhedsservice.

Som serviceassistent med speciale i hospitalsservice lærer du, ud over rengøring, at anrette mad og drikke. Du lærer at transportere patienter og hjælpe med praktiske opgaver i forbindelse med afdøde. Som serviceassistent med speciale i virksomhedsservice får du også undervisning i lettere kantinearbejde, herunder at anrette og servere mad. Desuden lærer du at løse mindre kontoropgaver

Læs mere om uddannelsen på UG

Arbejdet som serviceassistent:

Som uddannet serviceassistent yder du først og fremmest kundeservice og gør rent, rydder op, tilbereder og anretter mad. Mindre kontoropgaver kan også være en del af jobbet.


Job og videreuddannelse

Den brede uddannelse til serviceassistent kvalificerer dig til en række job i servicesektoren, ligesom den giver et godt grundlag for efteruddannelse. Du kan finde arbejde i private og offentlige virksomheder og institutioner og i private hjem.


Uddannelsens opbygning:

Uddannelsens samlede varighed er mellem 1 år og 6. mnd. til 2 år.

Serviceassistentuddannelsen består af et grundforløb, der varer 20 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder på en arbejdsplads (evt. skolepraktik), og skoleforløb. Uddannelsen starter på grundforløb 2, dvs. du skal have lavet noget andet mindst et år efter folkeskolen.

Uddannelsesforløbet ser forskelligt ud afhængigt af din baggrund, når du starter:

Er du under 25 år? Er du over 25 år?

Mød en serviceassistent og se hvordan det er på uddannelsen:

Stine Schleyer Pedersen, 19 år, Nakskov

Det er et selvstændigt job, hvor man får lov til at arbejde i sit eget tempo, og jeg kan godt lide at arbejde alene i fred og ro.

"Og så er det nemmere at få job, når man er faglært – når du har uddannelsen, er det faktisk nemt at få et arbejde."

Mød serviceassistent Stine Schleyer Pedersen her

Fakta

Fra 2 år til 2 år og 6 mdr.
Grundfag - dansk: 4 uger Valgfag: 4 uger Erhvervsfag: 10 uger
Du skal mindst have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse, og være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan optages på CELF. Prøven ligger primo juli og januar.
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene: •Naturfag på F-niveau •Informationsteknologi på F-niveau •Dansk på E-niveau Du skal desuden have taget et eller flere certifikater.
Det hører med til jobbet at være serviceminded, at kunne arbejde selvstændigt, og så skal du være indstillet på evt. at arbejde uden for normal arbejdstid.