Smed

Om smedeuddannelsen

Uddannelsen til smed giver en grundlæggende viden om forarbejdning af metal. Du lærer om de forskellige typer af metal, som rustfrit stål, kobber og aluminium, og hvordan de kan formes – og også at lime og svejse i plastic, samt lave specielle svejsninger, at tilskære og sammenføje alle former for metaldele. Du lærer at arbejde med computerstyrede maskiner og lave tegninger og diagrammer. Du bliver også undervist i at vedligeholde de forskellige maskiner, du arbejder med. Særligt for kleinsmeden lærer du at lave ting i metalplader som brandtrapper, stiger, låse, porte og pengeskabe – men også mere kunstneriske genstande, som vejrhaner og kirkespir.

Du kan afslutte uddannelsen med følgende specialer på CELF: Klejnsmed, Aluminiumssmed, Rustfrismed eller Svejser. Hvert speciale giver specielle kompetencer.

Læs mere om uddannelsen på UG


Arbejdet som smed:

Som smed vil du primært arbejde med metal.  Udover metaller arbejder du med plastik, computerstyrede maskiner, og det er også dit job at udarbejde tegninger og diagrammer, ligesom du vedligeholder de maskiner, du arbejder med. En vigtig del af arbejdet går ud på at vælge det rette metal og den rette arbejdsteknik ved forskellige opgaver.


Job og videreuddannelse

Der er gode muligheder for at finde arbejde inden for faget. Alt efter dit speciale vil du typisk komme til at arbejde i smedeværksteder, større virksomheder, fjernvarme- og kraftværker eller på boreplatforme. Du kan blandt andet videreuddanne dig til maskinmester eller produktionsteknolog


Smedeuddannelsens opbygning:

Uddannelsen består af et grundforløb, der varer 20 eller 40 uger (afhængigt af hvad du har lavet før du starter), samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder på en arbejdsplads (evt. skolepraktik), og skoleforløb.

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din baggrund, når du starter:

Direkte fra folkeskolen + 1 år? Er du under 25 år? Er du over 25 år?

Opstart to gange årligt:

Januar og august. Næste startdato er 19. januar '18.

Start på uddannelsen

I Nakskov

Hvordan er det at være smed?

Ricko Værnhøj Hansen, 21 år, Toreby

Det at svejse skal ligesom ligge i hånden på en. Så kan man få mange specielopgaver. Altså godt håndelag og ingen babyhud – man er træt, når man kommer hjem.

"Der er mange jobmuligheder alt efter, hvad man præsterer på uddannelsen og arbejdspladsen"

Mød smed Ricko Værnhøj Hansen her

Fakta

Fra 2 år og 6 mdr. - 5 år
Grundfag - dansk: 4 uger Valgfag: 4 uger Erhvervsfag: 10 uger
Du skal mindst have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse, og være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan optages på CELF. Prøven ligger primo juli og januar.
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene: •Dansk på E-niveau •Matematik på E-niveau •Engelsk på E-niveau •Fysik på F-niveau Du skal desuden have taget et eller flere certifikater, ligesom der kan være andre krav.